Asterisk Another Concept

12 april, 2023

Algemene voorwaarden en privacybeleid opstellen

Blog door

Maike Salakory

Af en toe krijgen we van klanten de vraag of we ze kunnen helpen bij het opstellen van de algemene voorwaarden en een privacybeleid. Het gebruiken van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar wel aan te raden: algemene voorwaarden gelden in principe over elke overeenkomst die wordt gesloten. Zowel het bedrijf als de klant kunnen terugvallen op de algemene voorwaarden, en zo worden beide partijen beschermd. 

Het volgen van informatieplicht moet wel. Daarom is het de bedoeling dat je dit vastlegt in de vorm van een privacybeleid. We zijn geen experts in het opstellen van algemene voorwaarden en een privacybeleid, dus als je twijfelt, zoek dan altijd contact met een jurist! Wat we wel kunnen doen is een aantal tips geven. 

Algemene voorwaarden

Het is de bedoeling dat je je klant goed en op tijd informeert over de algemene voorwaarden, voordat er een overeenkomst gesloten wordt. De algemene voorwaarden verschillen per bedrijf. Zaken die in de algemene voorwaarden benoemd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Opzegtermijnen en overige -voorwaarden
 • contracten
 • afspraken over prijsverhogingen en inflatiecorrectie
 • informatie over betalingen (zoals betalingstermijn)
 • aansprakelijkheid
 • garantievoorwaarden
 • waar de klant klachten kan indienen

Let bij de algemene voorwaarden opstellen op de volgende punten:

 • Je mag geen onredelijke bepalingen in je algemene voorwaarden zetten. Wat onredelijke bepalingen zijn lees je hier.
 • Bij de aankoop moet duidelijk zijn dat de voorwaarden tussentijds door jou gewijzigd kunnen worden. 
 • Echter, wanneer je dit doet, moet je de klant hier duidelijk over inlichten.
 • Veranderingen in de algemene voorwaarden moeten ook redelijk zijn. De onredelijke bepalingen lees je in het punt in de eerste link.
 • Gaat het om een abonnement, waarvan je tussentijds de algemene voorwaarden verandert? Dan moet de klant kunnen opzeggen. De prijs van een abonnement mag je ook niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Waarom is het opstellen van goede algemene voorwaarden belangrijk? Wanneer je bijvoorbeeld onredelijke bepalingen in de voorwaarden hebt staan, of ze veranderd zonder de klant te informeren, kan de klant de algemene voorwaarden vernietigen. Dit betekent dat de algemene voorwaarden niet gelden en ze jouw bedrijf ook niet meer beschermen. Daarom raden we nogmaals aan om de algemene voorwaarden van jouw website zeker door een expert na te laten kijken. 

Privacyverklaring

In je privacybeleid leg je duidelijk vast wat het beleid is rondom het bewaren van de gegevens van de websitebezoeker. Er zijn bepaalde wetten en regels rondom het bewaren van persoonsgegevens, vastgelegd in de AVG wet. Wil je op een simpele manier een privacyverklaring maken? Maak dan gebruik van een privacyverklaring generator, zoals deze. Hieronder benoemen we ook waar je op moet letten, wanneer je hem zelf opstelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

De privacyverklaring gaat over persoonsgegevens, maar wat valt daar onder? Onder persoonsgegevens vallen:

 • Directe persoonsgegevens: denk dan aan dingen zoals naam, woonadres, geslacht, pasfoto of bankrekeningnummer.
 • Indirecte persoonsgegeven: kunnen indirect naar iemand leiden, zoals een kentekennummer, IP-adres, of WOZ-waarde.
 • Bijzondere persoonsgegevens: deze bestaan uit gevoelige informatie over iemand, zoals godsdienst, ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Wat moet er in de privacyverklaring staan?

De privacyverklaring moet in ieder geval in duidelijke en begrijpelijke taal geschreven worden, zodat iedereen het kan begrijpen. Dit moet er in:

 • De verwerkingsverantwoordelijke, met naam en contactgegevens. Dit is de persoon of organisatie die de gegevens verwerkt. Als je een klein bedrijf hebt, waarbij je de gegevens zelf verwerkt, ben je dit zelf.
 • De wettelijke grondslag voor het bewaren van bepaalde gegevens. Dit moet duidelijk zijn, anders mag je de gegevens niet bewaren.
 • Of, en met welke grondslag, je gegevens buiten de EU bewaart.
 • Hoe lang de gegevens bewaard worden.
 • Of het verplicht is voor de klant om persoonsgegevens te delen, en als ze dit niet doen, wat er dan gebeurt.
 • De rechten van de klant wanneer zij hun persoonsgegevens willen intrekken.
 • Waar de klant klachten kan indienen.
 • Of, en zo ja hoe, je gebruik maakt van automatische besluitvorming. Automatische besluitvorming betekent dat een computer een automatisch besluit neemt. Ook dit moet wettelijk gegrond zijn. Lees er hier meer over.

Zorg er voor dat de privacyverklaring op orde is, want deze kan gecontroleerd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Twijfels? Laat het controleren door een jurist of privacy expert. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend.