Asterisk Another Concept

23 september, 2022

Website optimalisatie in vijf stappen

Blog door

Maike Salakory

Een website is een levend product. Daarmee bedoelen we dat een gezonde website voortdurend wordt getest en doorontwikkeld. Dit kunnen kleine design aanpassingen zijn, vernieuwde content of ingrijpende wijzigingen zoals een UX-optimalisatie over de gehele website. Door een website continu te verbeteren, verleng je de houdbaarheid van deze website aanzienlijk én wordt de website steeds effectiever. Voordat je een website optimalisatie doorvoert of laat doorvoeren is het een goed idee om eerst een stap terug te nemen. Waarom is een optimalisatie eigenlijk wenselijk? Is het écht de beste optie?

Hieronder bespreken we een goed uitgewerkte website optimalisatie in vijf stappen:

 1. Doelstelling
 2. Data
 3. Creatieve fase
 4. Plan van aanpak
 5. Uitvoering

Stap 1: Wat is de doelstelling van de website optimalisatie?

De eerste stap naar een succesvolle web optimalisatie is om de aanleiding en het doel helder te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn om je website te optimaliseren. Misschien heb je van klanten feedback gehad over de website, geeft een interne werknemer aan de website niet gebruiksvriendelijk te vinden of voldoet de huidige website niet meer aan je huidige marketingaanpak. Allereerst moet je dus de waarom? formuleren.

Als je weet waarom je iets optimaliseert kun je vaak ook al nader bepalen wat? er wordt geoptimaliseerd. Een website optimalisatie traject loopt snel uit de hand wanneer je hier geen duidelijke kaders aan stelt. Zorg er daarom voor dat alle betrokkenen weten hoe ver de optimalsiatie kan gaan. Optimaliseer je slechts één landingspagina? Gaat het alleen om design en blijft content behouden?

Je wilt natuurlijk dat de optimalisatie effectief is. Dat kan alleen als je weet voor wie? de optimalisatie is bedoeld. Je kunt dan namelijk feedback aan deze doelgroep vragen en testen uitvoeren. Breng de doelgroep duidelijk in kaart, voordat je start. Is de website optimalisatie voor de medewerkers van je service-afdeling bedoelt? Wil je de winkelervaring van alle klanten verbeteren? Of richt je je misschien alleen op ouderen die je website bezoeken?

Tot slot breng je in kaart hoe lang? het project mag duren. Door je verwachtingen duidelijk te formuleren, wijzen alle neuzen dezelfde kant op en kun je samen met een team naar het eindresultaat toewerken.

Stap 2: Ondersteunt de data je vermoedens en verwachtingen?

Als je de kaders van de website optimalisatie in kaart hebt gebracht is het nog steeds geen tijd om te starten. Want hoe weet je dat dit globale plan ook daadwerkelijk een goed plan is? Daarvoor heb je data nodig. Misschien heb je van één klant gehoord dat het bestelproces in de webshop onduidelijk is. Dat is nog geen reden om een website optimalisatie – die doorgaans tijd, geld en aandacht kost – door te voeren. Je wilt dan eerst nagaan of meerdere klanten hetzelfde probleem ervaren.

Data verzamelen kan op verschillende manieren:

 • Analyseren van web analytics
 • A/B testing
 • Kwantitatief onderzoek bij de doelgroep (bijvoorbeeld een enquête)
 • Kwalitatief onderzoek bij de doelgroep (interviews)
 • Peer-review bij collega’s uit hetzelfde vakgebied

Idealiter bevestigt de verkregen data je eerste vermoedens en kun je het plan voortzetten. Het kan echter ook gebeuren dat er nieuwe inzichten en problemen uit de verkregen data voortkomen. In dat geval kun je het beste terugkeren naar stap 1.

Stap 3: Scherp je idee aan in de creatieve fase

Kunnen we nu dan eindelijk starten? Nee, nog steeds niet! Een van de grootste fouten die bij een website optimalisatie wordt gedaan, is om gelijk een definitieve oplossing uit te werken. Maar, zoals algemeen bekend, leiden meerdere wegen naar Rome. In een creatieve fase vlieg je het probleem en de mogelijke oplossing zo breed mogelijk aan. Je stelt jezelf open voor nieuwe ideeën en betrekt hier meerdere mensen bij.

Bij ons op kantoor werken we met een creatieve sessie, waarover je in deze blog meer kunt lezen. Daarnaast horen ook moodboards, schetsen en wireframes thuis in een creatieve fase. Heb je er moeite mee om in een creatieve mindset te komen? Lees dan ook deze blog met handige tips!

Stap 4: Stel een plan van aanpak op

Een plan van aanpak, dat heb ik toch al bij stap 1 gedaan? Ja en nee. Aan het begin van dit website optimalisatie project heb je een globaal plan opgesteld, waarin de basis kaders zijn gedefinieerd. In de tussentijd heb je als het goed is een veel scherper beeld van het hele project. Zo is de “wat?” nu uitgewerkt in meerdere onderdelen en weet je ook wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

Om de kans op onduidelijkheid en fouten zo klein mogelijk te houden, verzamel je alle informatie nogmaals in een compleet plan van aanpak. Het is een soort debriefing aan alle betrokken partijen. In het plan van aanpak neem je op:

 • De aanleiding;
 • De doelstelling: Wat moet de oplossing bereiken?;
 • De doelgroepen;
 • Een duidelijke planning met tussentijdse oplever data en een deadline;
 • Wie voor welk onderdeel betrokken is;
 • Wie is het aanspreekpunt bij vragen.

Stap 5: De website optimalisatie uitvoeren

Dan is het nu tijd om de website optimalisatie uit te voeren. Door de tijd te nemen voor stap 1 t/m 4 heeft het project een stabiele basis. Gemaakte keuzes zijn goed onderbouwd en dat geeft alle betrokken partijen vertrouwen.

Zelf aan de slag met website optimalisatie?

Het aanpassen van kleine details op een website kan een groot effect hebben. Continu scherp blijven naar mogelijke verbeteringen op een website is daarom altijd aan te raden. Of het nou om een kleine of grote aanpassing gaat, het resultaat valt of staat met de juiste aanpak. Zoals je ziet bestaat een goed website optimalisatie project uit meerdere stappen. Het is dan vaak ook aan project dat langer duurt dan in eerste instantie verwacht.

Wil jij aan de slag met website optimalisatie maar ontbreekt het je aan tijd en aandacht om dit zelf te doen? Uiteraard kunnen wij bovenstaande stappen ook voor je uitvoeren. Vraag ons gerust om advies 😉