Asterisk Another Concept

12 mei, 2023

De invloed van de organisatiecultuur op het bedrijf

Blog door

Maike Salakory

Another Concept gelooft in een informele werkstijl waarbij iedereen gelijk aan elkaar is, daarom maken wij gebruik van een platte organisatiecultuur. Als je naar de onderzoeken kijkt blijkt dit ook goed te zijn voor de creativiteit en verantwoordelijkheid die werknemers voelen. Natuurlijk zijn er nog meer vormen van organisatieculturen en -structuren die je kunt toepassen. Benieuwd waar jouw bedrijf nu onder valt? Of overweeg je om een switch te maken? Lees dan verder!

Welke soorten organisatieculturen zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten organisatieculturen. Hieronder gaan we dieper in op drie veel voorkomende soorten!

Hiërarchische organisatiecultuur

Een Hiërarchische organisatiecultuur is de meest bekende organisatiecultuur. Dit type werkt als een pyramide op basis van gezag. Mensen met het meeste gezag, zoals directeuren en managers, staan bovenaan terwijl medewerkers en nieuw personeel onderaan staan. In deze organisatiecultuur leg je verantwoording af aan de laag boven je. Je hebt dan ook altijd te maken met een leidinggevende.

Voordelen Nadelen
Geeft een duidelijk beeld van verantwoordelijkheid per niveau Meer bureaucratie kan innovaties tegenhouden
Duidelijk beeld van de loopbaan en mogelijke promoties Geeft medewerkers onderaan de pyramide het gevoel dat ze minder belangrijk zijn
Elke medewerker heeft doorgaans een eigen specialisme Afstand tussen onderste en bovenste laag is groot waardoor communicatie moeilijker is.

Een hiërarchische organisatiecultuur is nog steeds de meest toegepaste, zeker in traditionele grote bedrijven en organisaties die al lang bestaan. Toch zijn andere organisatieculturen steeds meer in opkomst.

Platte of horizontale organisatiecultuur

In een platte of horizontale organisatiecultuur is er geen sprake van verschillende managementlagen en vormen van gezag. Alle medewerkers staan op dezelfde laag. Vaak staat er nog wel één laag boven, dit kan een directeur of teamleider zijn. In deze organisatiecultuur draagt iedereen dezelfde mate van verantwoordelijkheid.

Voordelen Nadelen
Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Geen duidelijke leidinggevende kan voor verwarring zorgen.
Snelle en vaak verbeterde communicatie. Medewerkers hebben vaak meerdere taken / verantwoordelijkheden.
Beslissingen leggen een kortere weg af, waardoor innovatie wordt bevordert. Hoe groter het bedrijf, des te moeilijker dit vaak te handhaven is.

Organisatiecultuur op basis van teams

In een op teams gebaseerde organisatiecultuur zijn medewerkers gegroepeerd op teams. Deze organisatiecultuur is per definitie bedoeld om de traditionele hiërarchie te verstoren, en richt zich daarbij op het oplossen van problemen, een goede samenwerking en het geven van meer controle aan werknemers. Denk hierbij aan scrum-teams. Een team is verantwoordelijk voor een specifiek project of product. Veel bedrijven die te groot worden voor een platte organisatiecultuur, stappen tegenwoordig vaak over op een op teams gebaseerde organisatiecultuur. In technische bedrijven zie je deze organisatiecultuur vaak voorkomen.

Voordelen Nadelen
Laat medewerkers van verschillende niveaus aan ervaring samenwerken, waardoor de gehele ervaring en kwaliteit van medewerkers toeneemt. Vraagt om specialistische kennis van agile werken.
In plaats van beneden naar boven kunnen medewerkers zich ook van links naar rechts verplaatsen. Ze komen in een ander team terecht, met een soortgelijke functie. Continue verschuiving in het organigram kan verwarrend zijn.
Verhoogt productiviteit en groeimindset omdat er aan een afgekaderd project wordt gewerkt. Kan promotiekansen minder overzichtelijk maken.

Andere organisatieculturen

Naast bovenstaande culturen bestaan ook de volgende soorten nog:

  • Functionele organisatiecultuur: Pyramide gebaseerd op de functies van medewerkers. Een senior designer staan bijvoorbeeld boven een junior designer.
  • Divisionele organisatiecultuur. Elke divisie (bijvoorbeeld markt, product of land) werkt als zijn eigen entiteit. Elke divisie kan bijvoorbeeld een eigen marketing-, verkoop- en IT-team hebben.
  • Netwerk organisatiecultuur. Voor bedrijven die een groot deel van hun specialismes uitbesteden aan andere bedrijven.

De organisatiecultuur van Another Concept

Wij geloven in de kracht van een informele werksfeer binnen een platte organisatie. Alle medewerkers dragen bij Another Concept dezelfde verantwoordelijkheid binnen hun eigen specialisme. We werken veel met elkaar samen en vinden dat iedere medewerker de kans moet voelen om te innoveren. Niet alleen voor onszelf, ook voor onze klanten heeft dit veel voordelen. De lijntjes zijn namelijk kort en wanneer je als klant contact met ons opneemt kan iedereen je te woord staan.